Contactati-ne!

Școala Gimnaziala „Florența Albu” Vîlcelele a luat ființă în anul 1903, având un număr de 63 de elevi. În anul 1921 începe construcția primului local de școală tip, compus din două săli de clasă, cancelarie și sală de intrare. Terminat în anul 1923, localul nu corespundea cerințelor populației de vârstă școlară, la aceea dată de aproximativ 200 de elevi, din acest motiv fiind folosite și două închiriate.

În anul 1953 se hotărăște construirea a două săli de clasă, dar acest lucru devine efectiv abia în anul 1956. În 1960, se stabilește construirea a încă două săli de clasă, școala funcționând cu un număr de șase săli. Populația școlară a crescut odată cu dezvoltarea sectorului agricol pe raza localității și a creșterii demografice.

Şcoala Gimnazială din Vîlcelele, poartă numele poetei Florenţa Albu care a trăit in satul Floroaica şi ne-a lăsat prin proza şi versurile sale frumuseţea acestor locuri.

Actualul local al școlii este amplasat in centrul comunei, lângă Primărie, este alcătuit din 9 săli de clasă, cancelarie, cabinet director, secretariat, arhivă și un teren de sport amenajat. Ultima extindere a avut loc in vara anului 2010, cand s-au mai construit 2 săli de clasă, secretariat, grupuri sanitare moderne şi s-a instalat centrala termică pe peleţi. Şcolii din Vîlcelele îi este arondată grădiniţa ,,Albă ca zăpada”, reabilitata dupa standarde moderne, cu centala termica si grupuri sanitare moderne, ofera prescolarilor spatii prietenoase si educative pentru formarea lor ca viitori scolari.